Услуги

Тренинги

Всички ние имаме безброй примери за успешни хора и още повече примери за други, които остават само с мечтите си. Къде е тайната на успеха? – често ни питате, а отговорът не може да бъде еднозначен. Защо не мога да убедя прекия си ръководител да приеме моите идеи? - е много често срещан проблем при вътрешно-фирмената комуникация, който може да бъде отстранен, ако сте обучени как могат да се „продават” идеи.

Ценим Вашето време, затова разработихме уникален за българския пазар продукт: лесна и обективна оценка на Вашите способности и възможности, фокусиран 12 часов тренинг, разпределен поравно в 3 непоследователни дни. Ще имате възможност за обмяна на опит и обсъждане, ще получите професионален пакет с материали – методики и инструкции за практическо приложение плюс индивидуализирани консултации след обучението.

Темите, които са застъпени, са следните:

Ден 1: Как да управляваме ръководителите си?
Искате ли да постигате по-добри резултати? Искате ли резултатите Ви да се ценят? Искате ли да получите тласък в кариерата си? Погледнете нагоре! Важно е не само да работите добре и да поддържате добри отношения с подчинени и колеги. Важно е да имате продуктивни отношения с преките си ръководители и дори тези над тях! Ние ще Ви научим как да направите реалистична оценка на стила и мотивите на ръководителите си! Ще Ви помогнем да участвате ефективно в процеса на планиране – да Ви поставят реалистични цели, които в голяма степен удовлетворяват ръководителите Ви. Ще Ви помогнем да подобрите системата си за представяне на резултатите си – пред преките ръководители и всички други, които имат значение за Вашата кариера!

Ден 2: Как да привличате възможности?
Познавате ли хора, които няма нужда да се борят за добрите възможности – те сами идват при тях? Имате ли чувството, че само с добра работа не успявате да постигнете заслуженото признание? Искате ли другите да Ви търсят и да Ви предлагат интересни оферти? Ние ще Ви научим как да станете популярни, ценени и търсени. Ще Ви помогнем да застанете в центъра на събитията и не само да избирате възможности, а и да ги създавате!

Ден 3: Искате ли да сте по-убедителни?
Можете ли да влияете на другите? Умеете ли да убеждавате различни хора в различни ситуации? Разбирате ли добре какво искат хората и как да им го дадете (за да получите своето!)? Ние ще Ви помогнем да овладеете психология на влиянието! Ще Ви дадем практически съвети и методики за повишаване на Вашата влиятелност! С наша помощ все по-често ще чувате „Да” като отговор на своите предложения!

Нека пресметнем с елементарна математика какъв процент от нашето време е това в годишен аспект.

В една година има 8 760 ч. Ако пресметнем какъв процент от годината са нашите 12 часа работа върху себе си, получаваме 0,136 % от една година – та това е 1/10 част от 1 % - време, което е инвестиция в нас самите. Нима не можем да отделим планирано време от 12 часа в рамките на 1 година, за да станем по-добри?

Зареждане....