Полезно и интересно

ПРИКАЗКА ЗА МОРСКИТЕ ЗВЕЗДИ

Имало едно време един мъдър човек, който ходел до брега на океана, за да пише. Имал навик да се разхожда по плажа, преди да започне работата си.

Един ден, както се разхождал по брега, погледнал надолу по плажа и видял човешка фигура да се движи като танцьор. Усмихнал се при мисълта за някой, който би танцувал по това време на деня и затова забързал крачка, за да го настигне.

Като се приближил, забелязъл, че фигурата е на млад мъж, и че това, което прави, въобще не е танц.
Младият мъж се навеждал към пясъка, вдигал малки обекти и ги хвърлял в океана.
Приближил се още и извикал:
- Добро утро! Може ли да попитам какво правите?

Младият мъж се спрял, погледнал го и отговорил:
- Хвърлям морски звезди в океана.
- В такъв случай, трябва да ви попитам, защо хвърляте морски звезди в океана? - учудено попитал мъдрецът.

На това младият мъж отговорил:
- Слънцето изгрява и започва отлива. Ако не ги хвърля, ще умрат.

Чувайки това, мъдрецът казал:
- Но младежо, не осъзнаваш ли, че има километри бряг с много, много морски звезди? Каквото и да направиш, ще е безполезно!

Младежът се навел, взел още една морска звезда и я хвърлил в океана. Точно като падала във водата, той се обърнал към мъдреца и казал:
- За тази не е безполезно!

Starfish Story (By Loren Eiseley 1907-1977 - Adapted from 'The Star Thrower' 1975)

Зареждане....