Защо да изберете Нас

Каква е цената на грешките при назначаване на нов служител?

Едно грешно назначаване включва разходите по напускането на служителя, замяната на този служител, и загубите през това време от липсата на служител. Прегледайте таблицата отдолу за подробен преглед на високата цена на едно погрешно назначаване. Свържете се с нас, за да получите повече информация как можем да Ви бъдем от полза.


Цена на освобождаване на служителя /съгласно нашето законодателство/

Отнема значително време за персонала, за да бъде освободен един служител. Обработването обикновенно отнема няколко часа, трябва да се предадат всички служебни карти, телефони, лаптопи и т.н. На служителя трябва да се изготви съпътстваща документация при напускане, съгласно законодатеството и да се премахне от регистъра на охраната. Често има допълнителни обезщетения и споразумения. Средната цена за един напуснал служител е между 1000.00 лв. и 2500.00 лв. Изчислете истинската цена за Вас със следната таблица:

 • Изплащане на отпуски                                 
 • 1 или 2 месечни заплати след прекратяване на трудовия договор  
 • Административни разходи по освобождаването                            
 • Интервюта при напускане, срещи с мениджъри                      

Цена на освобождаване на служител общо:  .............                        


Цена за подмяна на служител (според българското законодателство)

Обикновенно един напуснал служител трябва да се замени. Средната цена за наемането и въвеждането на нов служител е 1600.00 лв. Средната цена за наемането и въвеждането на мениджър на високо ниво е 8000.00 лв. Разбира се, тези цифри са различни за различните компании и различните държави. Изчислете разходите за вашата компания с помощта на тази таблица:

 • Рекламиране на вакантната позиция                                                     
 • Услуги на консултанти с експертни познания                                        
 • Оценка и тестове преди назначаването                                                
 • Проверка на препоръки от предишни работодатели                             
 • Разходи за извънредни работни часове                                           
 • Преглед на автобиографии от мениджъра                                              
 • Интервюта: първо, второ, трето                                                               
 • Въвеждане и обучителни курсове                                                           
 • Разходи за служба по трудова медицина                                                  

Цена за замяната общо:  .............                                                        


В случай, че не желаете да плащате тези скъпо струващи грешки, бихме могли да Ви бъдем от полза. Нашите експертни познания в областта на човешките ресурси и опит в подбор на персонал повече от 13 години, Ви дават изключително добри варианти за оптимизиране на разходите.

Зареждане....